synonim dla słowa: stwierdzić

- Stanowisko, Wyznaczyć, Urzędowy, Stan, Stwierdzić,

- Sprawdzić, Stwierdzić, Orzec, Zweryfikować,

- Uznać, Określić, Ustalić, Zaobserwować, Zauważyć, Stwierdzić, Skonstatować, Wywnioskować,

- Wydobyć, Odkryć, Stwierdzić, Przyuważyć, Wypatrzyć, Zidentyfikować, Wykryć, Znaleźć,

- Rżeć, Oznajmić, Zakomunikować, Powiedzieć, Ogłosić, Stwierdzić,